O nas/Over

PL: Oferujemy Państwu wszechstronną i skuteczną reklamę na znanym i lubianym portalu wiatraczek.nl, obecnym w Internecie od 2010 roku, i od samego początku tworzonym dla Polaków pracujących i mieszkających w Holandii.

NL: Wij bieden u uitgebreide en effectieve reclame op de bekende en populaire portal wiatraczek.nl, sinds 2010 op internet aanwezig en vanaf het begin gemaakt voor Polen die in Nederland wonen en werken.